Home » Vad tror vi på.

Vad tror vi på.

Vi tror på en allsmäktig Gud, som skapat himmel och jord.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son. Vår Herre.

Vi tror att Guds Helige ande, gjorde Jungfru Maria havande och

födde Jesus Kristus.

Vi tror att Jesus Kristus blev pinad under Pontius Pilatus och

blev korsfäst, dog och blev begravd.

Vi tror att Jesus Kristus steg ner i dödsriket men

uppstod från det döda efter tre dagar.

Vi tror att Jesus Kristus har stigit upp till Himmelen och

sitter där på Gud den allsmäktiges högra sida.

Vi tror att Jesus Kristus kommer tillbaka för att döma levande och döda.

Vi tror också på Guds den Heliges Ande.

Vi tror också på en allmännelig kyrka, som innefattar alla Kristus troende.

Vi tror på syndernas förlåtelse, och att de döda ska uppstå.

Vi tror sedan att vi ska få vara tillsammans med Jesus Kristus i Himmelen

i all evighet.