Home » Aktivitet » Sommarhemskväll Marina Bratterud och Birger Borgemo från missionsbåten Shalom. Servering

Sommarhemskväll Marina Bratterud och Birger Borgemo från missionsbåten Shalom. Servering